Atölyeler

ATÖLYELER, ARAÇ ALIMI YAPAN FİRMALARA ÖZEL OLARAK DÜZENLENMEKTEDİR.

Image

Trainers' Bazaar araçları hakkında daha fazla bilgi edinmek, bizzat kullanarak uygulamalar içinde yer almak ister misiniz? Atölyelerde maksimum sayıda aracın katılımcılar tarafından denenmesi amaçlanır. Atölyelerde öncelik metodoloji üzerine olacaktır.

YAŞAYARAK ÖĞRENME: Öğrenme ve Gelişme Modeli

Image
1. ALAN
Image

Konular hakkında otoriteler tarafından oluşturulan bilgiler ve yapılan teorik açıklamalardır. Okuyarak veya öğretme şeklinde alınan bu bilgilerle kişinin ancak konu hakkında malumat sahibi olması sağlanır. Bu biilgiler, kavramlar olarak hayal gücünüzde bazı şekillenmelere yol açar. Fakat bu öğrenme için yeterli olmaz.

2. ALAN
Image

2. Alan: Aktarılan bilgi ve kavramların, içselleştirildiği alandır. Ayrıca konuyla ilgili yapılan karşılıklı diyaloglar ve karşılıklı paylaşımlarda burada yer alır. Yani, kişinin anladıkları ve diğer insanların neler düşündükleri hakkındaki kavramları ve bilgileri içerir.

3. ALAN
Image

Yaşamak, deneyim kazanmak. Keşfetme Alanı: İnsanlar yaşadakları somut olaylar sırasında yaptıkları ilk şey yaşadıklarıyla ile sahip olduğu bilgilerin doğruluğunu test etmek ilişkilendirmek olur. Yaşananların paylaşımı sırasında daha önce elde ettikleri malumat anlam kazanır. Kişinin bilgi ve yaşananlarla ilişkilendirmeleri zenginleştirir.

Daha önceden malumat sahibi olduğumuz şeyleri pratikde yaptığınızda eylem ve düşüncelerin yansıtılması arasında bir etkileşim olur. Aynı etkileşim varsayımlarımızı gerçek hayatda test etmemizi sağlar.
Bazen teoriyle pratik birbirine uymaz. Öğrenme ancak tecrübeyle gerçekleşir. Tecrübeden teoriye gitmek size teorinin doğru olup olmadığını test etmenizi sağlar.
Bu süreç yaşayarak öğrenme olarak tanımlanır.

Daha sonra uygulamaların farklı evrelerindeki eğitmenin rolleri üzerinde durulacaktır. Kullarılan her aracın nasıl sahneye koyulacağı, farklı amaçlara nasıl hizmet etmesi sağlanacağı ve değerlendirme sorularının yapılandırılması üzerine çalışılacaktır.

Aktivite Uygulama Sürecinde Eğitmenin Sorumlulukları.

TASARIM SÜRECİ
Image

Çalışmayı sahneye koyma aşaması. Bu süreçte elde etmek istediğiniz sonuçlara göre çalışmayı tasarlamanız gerekir. Bu sırada şu soruları net şekilde cevaplamanız gerektirir;
Amacınız nedir. Bu çalışmanın sonunda katılımcılarınız hangi konularda gelişme göstermesini istiyorsunuz?
Hangi materyalleri kullanmanız uygun olacaktır.
Ne tür kurallar ve kısıtlamalar aktiviteyi daha gerçekçi hale getirecektir. Aktiviteye anlamlı bir isim verebilecek misiniz?

UYGULAMA SÜRECİ
Image

Aktiviteye başlarken, aktivitenin ismini, amacını net bir şekilde açıklayın. Ayrıca çalışmanın çerçevesini ve kuralları, kısıtlamaları ve kaynakları, açıklayın. Bu açıklamaları herkesin anladığından emin olun.

Aktivite sürerken, eğitmen gözlemci rolünü üstlenir. Kimin nasıl davrandığını, ne tür özellikler sergilediğine dikkat eder. Eğer grup çıkmaz bir yolda sıkışır ve bunun motivasyon kaybına yol açacağını düşünürse çalışmayı durdurarak grubun bir çözüm bulmalarına yardımcı olur.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Image

Aktivite tamamlandığında, yaşanan tecrübeyi anlamlı, değerli hale getirmek. öğrenmeyi pekiştirmek gerekir bu nedenle yapacağınız değerlendirme çok önemlidir.Yaşanılanları gerçek hayata transfer edebileceğiniz pek çok unsur içerir. Bunu nasıl yapacağız. Genel olarak 3 adımlık bir süreç gerçekleştirmemiz gerekir.

1. Aşama: Bu aşamada dikkat çalışma sırasında yaşanılanlar üzerindedir. Yaşananlara yönelik olarak katılımcıların düşüncelerini, duygularının alınması, yaşananların onlar için ne anlam ifade ettiğini ortaya çıkarmak öneklidir. Ne tür sorular sorarak bunu gerçekleştirebilirsiniz? Aktiviteyi tasarlarken bu konuda yeterli hazırlığınızın olması gerekir.

2. Aşama: Bu aşamada soracağınız sorularla aktivite sırasında yaşananlarla kendi iş yaşantıları arasnda ne tür benzerlikler olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Bu aşama insanların iş dünyasındaki duygularını, düşüncelerini önyargılarını paylaşmasını, sorunlu alanları dile getirmesini gerektirir. Eğitmen tarafından ustaca gerçekleştirilmesi gereken ustaca gerçekleştirilmesi gerekir.

3. Aşama. Aktivite sırasında ortaya çıkan davranışlardan, duygulardan hangilerinin ve nasıl iş yerine taşınacağının konuşulacağı evredir. Bu evreyi de başarıyla gerçekleştirdiğiniz takdirde hedefinize ulaşmış olursunuz.

Atölye sürecinde tüm sorularınız yanıt bulacak ve farklı gruplarla araçları kullanarak zengin bir deneyim yaşayacaksınız.

Araçları kendi başınıza etkili bir şekilde kullanmak için en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirileceksiniz.

Trainersbazaar
Süleyman Seba Caddesi
Sıraevler 14/5
Akaretler, Beşiktaş, İstanbul

Tel. (212-259 43 90) (212-327 72 36) (539-778 75 37)
e-posta atolye@trainersbazaar.com


© 2022 Birikim Özel Eğitim Ltd.